دانلود آهنگ یاشا به نام قصه عشقمونو با موهات میبافم

یاشا قصه عشقمونو با موهات میبافم

دانلود آهنگ جدید یاشا به نام قصه عشقمونو با موهات میبافم

Yasha – Gheseye Eshghemono

یاشا قصه عشقمونو با موهات میبافم

شعر آهنگ یاشا قصه عشقمونو با موهات میبافم

ﻗﺼﻪ ی ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎت ﻣﻴﺒﺎﻓﻢ,
ﺗﻮ آروﻣﻢ ﻣﻴﻜﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﻛﻠﺎﻓﻢ,
دم ﻧﻮﺷﻰ ﺑﺮا ﻣﻦ وﻗﺘﻰ ﺑﻰ اﻋﺼﺎﺑﻢ,
ﺳﺮ ﺗﻮ ﻳﻜﻰ ﺑﺎ دﻧﺎ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺑﻢ,
ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺧﻴﺎﺑﻮﻧﺎرو ﮔﻞ ﻛﺮدم ﺑﺮات,

دانلود آهنگ سنگ فرش,
خیابونارو گل کردم برات از یاشا,
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻮد دزدﻛﻰ ﮔﻞ,
ﻛﻨﺪم ﺑﺮات,
ﺗﺎ دور ﻣﻴﺸﻢ از ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاد ,
از ﺟﺎ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻢ دراد,
ﭼﺸﺎت ﻳﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﺮده,
داره ﺑﺰار ﻧﮕﻢ ﺑﺮات,
ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺧﺎﺑﻮﻧﺎرو ﮔﻞ ﻛﺮدم ﺑﺮات,
ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻮد دزدﻛﻰ,
ﮔﻞ ﻛﻨﺪم ﺑﺮات,
ﺗﺎ دور ﻣﻴﺸﻢ از ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاد,
از ﺟﺎ اﻳﻦ ﻗﻠﺒﻢ دراد,

همه آهنگ های یاشا

آهنگ جدید 11 اردیبهشت 1403
140,0380
272

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ،

دیدگاه خود را بگذارید